Aufruf: Der geplante Sonderflug nach Äthiopien darf nicht abheben

AMARISH: ወደ ኢትዮጵያ የታቀደው ልዩ በረራ በፍፁም ተፈፃሚ መሆን የለበትም.
EN: The planned special flight to Ethiopia is must not to take off
FR: Le vol spécial prévu pour l’Éthiopie ne doit pas décoller

ምንም እንኳን ወረርሽኝ ፣ ጦርነት እና ቀውስ ቢኖርም የስደተኞች ጉዳይ ጽሕፈት ቤት ጥር 19(Jan 27 ) ከስዊዘርላንድ ወደ ኢትዮጵያ በጋራ ለማስወጣት አቅዷል ፡፡ አሁን ባለው መረጃ መሠረት ይህ በአሁኑ ወቅት በስደት ላይ የሚገኙትን ጥገኝነታቸው ውድቅ የተደረጉ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ይነካል .
ጥር 19(Jan 27 ) ዜጎችን በግዳጅ ወደ ሃገራቸው ለመመለስ የሚደረጉ ስምምነቶች በምንም ሁኔታ መከናወን የለባቸውም!
ስምምነቱን ያደረጉት ድርጅቶችና የድርጅቶቹ ባለስልጣናት ሀላፊነት የጎደለው ውሳኔን እጅግ በጣም ያወግዛሉ-“
በችግር ወደ ተመሰቃየችው ኢትዮጵያ ለመላክ የታቀዱት ስደተኞች በተለይም በኮሮና ዘመን ” መሆኑ ጉዳዩ ሰብአዊነት የጎደለው እንደሆነ ያሳያል፡፡

Trotz Pandemie, Krieg und Krise plant das Staatssekretariat für Migration (SEM) am 27.Januar eine Sammel-Ausschaffung von der Schweiz nach Äthiopien. Betroffen sind laut aktuellen Informationen abgewiesene Asylsuchende, die sich derzeit alle bereits in Ausschaffungshaft befinden. 

Unterzeichnende Organisationen: Abgewiesene Geflüchtete aus Äthiopien, ROTA – Migrantische Selbstorganisierung, VERMESS – Verein für Menschenrechte und Solidarität in der Schweiz, Poya Solidaire – Kollektiv von abgewiesenen im Kanton Freiburg, Sudan Protest – Kollektiv Geflüchteter aus dem Sudan, PangeaKolektif – Migrantische Selbstorganisation und Socialist Refoundation Party Europe (SYKP) – Partei der Sozialistischen Wiedergründung, Migrant Solidarity Network

Continue reading “Aufruf: Der geplante Sonderflug nach Äthiopien darf nicht abheben”

Solidarität mit Geflüchteten in Bosnien: Heute wurden Kisten voller Kleider, Decken und Schuhen gespendet.

FR: Solidarité avec les réfugiés en Bosnie : Des boîtes remplies de vêtements, de couvertures et de chaussures ont été données aujourd’hui.
EN: Solidarity with refugees in Bosnia: Boxes full of clothes, blankets and shoes were donated today.

Continue reading “Solidarität mit Geflüchteten in Bosnien: Heute wurden Kisten voller Kleider, Decken und Schuhen gespendet.”

Teilen gegen das Gameover an der bosnisch-kroatischen Grenze

DE: Willst du ein hilfreiches Zeichen gegen die Folgen von Abschottung, Überwachung, Pushbacks und Entmenschlichung setzen und dein Geld teilen für Nahrungsmittel, Kleider und Schuhe für (geflüchtete) Migrant*innen?

EN: Sharing against the Gameover at the Bosnian-Croatian Border
Do you want to set a helpful sign against the consequences of isolation, surveillance, pushbacks and dehumanization and share your money for food, clothes and shoes for People on the move?

FR: Partager contre le gameover à la frontière bosno-croate
Vous voulez mettre un signe utile contre les conséquences de l’isolement, de la surveillance, des pushbacks et de la déshumanisation et partager votre argent pour la nourriture, les vêtements et les chaussures des migrant.e.s (en fuite) ?

Bleiberecht Bern, IBAN: CH72 0900 0000 6024 4887 5 (“Bihać”)

(DE, EN, FR)

Continue reading “Teilen gegen das Gameover an der bosnisch-kroatischen Grenze”

Meeting: Solidaritycity Mapping

16.11.2019 | 13h30 – 16h30 | Wylerstrasse 5 | Bern
DE: Treffen mit «Wir alle Sind Bern», um eine Karte der Solidarität für die Stadt Bern zu erstellen.
EN: Meeting with ” We all are Bern ” to create a map of solidarity for the city of Bern
FR: Solidaritycity Mapping | Rencontre avec «Wir alle Sind Bern» pour créer une carte de solidarité pour la ville de Berne

Continue reading “Meeting: Solidaritycity Mapping”

Freikauf-Aktion: A. ist frei, dank eurer Solidarität

DE: Erfolgreiche Freikauf-Aktion. A wurde am Montag aus dem Gefängnis entlassen. Viele unter euch sind unserem Aufruf gefolgt und haben gespendet, damit A freikommt. DANKE!

FR: A. est libre, grâce à votre solidarité. Action de libération réussie. A a été libéré de prison lundi. Beaucoup d’entre vous ont répondu à notre appel et ont fait un don pour faire sortir A. MERCI !

EN: A. is free, thanks to your solidarity. Successful free-buy action. A was released from prison on Monday. Many of you responded to our call and donated to get A out. THANK YOU!

Continue reading “Freikauf-Aktion: A. ist frei, dank eurer Solidarität”

Freikauf-Aktion: Spende 30 Franken und verkürze die Haft von A. um einen Tag

Freikauf-Aktion: Spende 30 Franken und verkürze die Haft von A. um einen Tag

DE: Freikauf-Aktion: Spende 30 Franken und verkürze die Haft von A. um einen TagEN: Free buy action: Donate 30 francs and shorten A.'s prison time by one dayFR: Don pour liberer A.: Faites un don de 30 francs et réduisez d'un jour la peine de prison de A.///Spenden an///Faire un don à///Donate///Bleiberecht Bern, IBAN: CH72 0900 0000 6024 4887 5Vermerk "Freikaufaktion A."///Deutsch: Wir brauchen Unterstützung. Unser Freund und Mitglied von Migrant Solidarity Network A. sitzt aktuell im Gefängnis. Die Behörden haben ihn wegen illegalem Aufenthalt zu eine CHF 3‘600.00 Busse verurteilt. A. ist vor knapp 10 Jahren in die Schweiz eingereist. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt. Als abgewiesene Person erhält er nur Nothilfe und darf nicht arbeiten. Deshalb konnte er auch die Busse nicht bezahlen und muss die Busse stattdessen im Gefängnis absitzen. Das Gericht erachtet im Fall von A., dass ein Tag ohne Freiheit CHF 30 Wert sei (Tagessatz). Wenn wir nichts unternehmen, bleibt A. für 115 Tage in Burgdorf im Gefängnis eingesperrt. Jeder Spende von 30 CHF verkürzt die Haftstrafe um einen Tag. Haftstrafen wegen „illegalem Aufenthalt“ sind absurd und unrecht, denn kein Mensch ist illegal! ///English: Free buy action: Donate 30 francs and shorten A.'s prison time by one dayWe need support. Our friend and member of Migrant Solidarity Network A. is currently in prison. The authorities have condemned him to a fine of CHF 3'600.00 because of illegal presence. A. entered Switzerland almost 10 years ago. His asylum appeal was rejected. As a rejected person, he only receives emergency aid and is not allowed to work. He was therefore unable to pay the fines and instead had to sit in prison. In A.'s case, the court considers that a day without freedom is worth CHF 30 (daily rate). If we do nothing, A. remains imprisoned in Burgdorf for 115 days. Every donation of 30 CHF shortens the prison time by one day. Prison sentences for "illegal stay" are absurd and unjust, because no one is illegal! ///Français: Don pour liberer A.: Faites un don de 30 francs et réduisez d'un jour la peine de prison de A.On a besoin de soutien. Notre ami et membre du Migrant Solidarity Network A. est actuellement en prison. Les autorités l'ont condamné à une amende de CHF 3'600.00 en raison d'un séjour illégal. A. est entré en Suisse il y a presque 10 ans. Sa demande d'asile a été rejetée. En tant que personne rejetée, il ne reçoit qu'une aide d'urgence et n'est pas autorisé à travailler. Il n'a donc pas été en mesure de payer son amende et doit maintenant purger l'amende en prison. Dans le cas de A., le tribunal considère qu'un jour sans liberté vaut CHF 30 (tarif journalier). Si nous ne faisons rien, A. reste emprisonné à Burgdorf pendant 115 jours. Chaque don de 30 CHF réduit la peine de prison d'un jour. Les peines de prison pour " séjour illégal " sont absurdes et injustes, car aucune personne n'est illégale !

Gepostet von Migrant-Solidarity-Network am Samstag, 8. Juni 2019

EN: Free buy action: Donate 30 francs and shorten A.’s prison time by one day
FR: Don pour liberer A.: Faites un don de 30 francs et réduisez d’un jour la peine de prison de A. Continue reading “Freikauf-Aktion: Spende 30 Franken und verkürze die Haft von A. um einen Tag”

Solidarität mit den verurteilten Anwält*innen in der Türkei!

Français ci-dessous///English below

DE///Bewilligte Platzkundgebung am Freitag 5. April 2019 zwischen 17:00 und 18:00 Uhr. MEHR INFOS

EN///Solidarity with the convicted lawyers* in Turkey!
Authorised rally on Friday 5 April 2019 between 17:00 and 18:00.

FR///Solidarité avec les avocats condamnés* en Turquie !
Rassemblement approuvé le vendredi 5 avril 2019 entre 17h00 et 18h00.

Continue reading “Solidarität mit den verurteilten Anwält*innen in der Türkei!”

Rückblick auf das schweizweite MSN-Treffen | Looking back on the Swiss-wide MSN meeting | Rétrospective sur la réunion interrégional du MSN

Am heutigen offenen schweizweiten Treffen wurde viel Wichtiges diskutiert. Wir konnten feststellen, dass wir alle unterschiedliche, und doch auch gleiche Kämpfe führen. Danke an euch alle fürs Vernetzen, einander Inspirieren und Kraft geben für den Widerstand. Gemeinsam sind wir stärker!

A lot of important things were discussed at today’s open country-wide meeting. We were able to see that we are all fighting different and yet the same battles. Thanks to all of you for networking, inspiring and giving each other energy for the resistance. Together we are stronger!

Beaucoup de choses importantes ont été discutées lors de la réunion interrégionale ouverte d’aujourd’hui. Nous pouvions voir que nous menons tou.te.s des luttes différentes, et au même temps les mêmes. Merci à vous tou.te.s d’avoir fait du réseautage, de vous inspirer les uns les autres et de donner de la force à la résistance. Ensemble, nous sommes plus fort.e.s !

جلسه ی امروز با حضور سازمان های کمک پناهجویی و انجمن ها و گروه های فعال از پناهندگان در شهر برن برگزار شد و موضوعات مهمی مورد بحث قرار گرفت. ما توانستیم طی چند ساعت جلسه فشرده هدف های مشترکی پیدا کنیم و روی برنامه ها و تصمیمات آینده متمرکز شویم. تشکر از تمام گروه ها و کسانی که با انگیزه ی بالا در این جلسه حضور یافتند.

በዛሬው ስዊዘርላንድ አቀፍ ስብሰባ እጅግ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ላይ ተወያይተናል። የማህበራት አባላት ስለ አገራቸው ነባራዊ ሁኔታ ለቤቱ አስረድተዋል። ለሚነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። በቀጣይ ሰኔ ወር ለሚደረግ ሰላማዊ ሰልፍም በሰልፉ የሚንፀባረቁ ሀሳቦችን ታዳሚው አንፀባርቋል። በጋራ ለአንድ አላማ እንታገላለን።

Bugünün ülke geneli düzeyinde yapılan toplantıda birçok önemli konu tartışıldı. Hepimizin farklı ama aynı zamanda benzer mücadeleler içerisinde olduğunu görebildik. Oluşturduğunuz dayanışma ağı, birbirinize verdiğiniz ilham ve direniş enerjisi için hepinize teşekkürler. Birlikte daha güçlüyüz!