Ser me

Em jibo rewsa Penabertiye bastirbikin u Mafe penabera ye xwezayi bidinnasin li virin. Her yeki ji me beseki ciwakeye u berpirsyare jibo peserojeki base. Ji ber van yekan tu ji tevli tekosine bibe, a ku em li hemberi newekhevî u bêedaletîye didin.

Lihêviyêsekinandin Tene liheviyesekinandin u bendewari mere nexwesdixe. Eweku iznawani karkirine, xwendine tunnebe dikarin tevle bibin. Le bele eme deruni nexwesbikevin wexte ku em tene li bendebin hatta hertist bi serexwe cebibin.

Bargehenbinerd Praniya penaberan li bargehê binerdi dijin. Jiyan Bi mirovên cuda ne asane. 4-6 Mirov odeyeki bicuk bi hevre parvedikin. Alavenmenyi taybet ne di ewlehîyedeyi ji ber ku ode her tim vekirine. Ew kengi bixwazin tevin kontrole lê tenê bes ew kengi bixwazin.

Der sînor kirin Heger Swêsra me der Sinor bike ewê hikumateme me bikuje an ji ewê me bavinjin girtigehne. Ji ber van yekan em dive li berxwebidin.

Perwerdehi Herihindik divê em ziman ferbinin u agahi bidestbixin. Mafê perwerdehiyê ji bo her miroviye ne giringe ew ji ku tê, cendsaliyi, kijan zayendi ,  lêrûniştin hebeji tunebehji.

Xebat Em ciwanin u jêhatine. Em dixwazin xwe ji aliye kar pesvebixin, karbikin u xwê pêşbixin. Xiyalênme hene u pediviyame ji mafê çaranûsê heye.

Nasname Emgiş Mirovin. Em li hemberi cudahiyêne, kijanê ku ji cudatiya nasnaman u lerunistinê tên.

Sedemen rev u penagehiyê Swêsra u Ewropa ji ali abori, politik u xwezayi xwedi bandoreke mezine li ser welatenme. Ji ber ku hun welatenme tune dikin em tevin vir.

Mafên mirovan Pediviyame ji mafên mirovan heye, ji ber ku Mirov dikare cangori bive herdem. Armanca mafên mirovan ewe, ku cangoribuyina Mirova kêm kirin an ji tune tunekirine. Hewcehiya Penaberan ji, ji mafen mirova heye ji ber ku ew cangorine u ji ber ku pediviya Mirovahiye ji Mafen mirova, demokrasiye u asitiye heye. Tekosina ji boyi mafen penabera weke rezdariye hemberi Mirovahiyê ye!