Hakkımızda

Bizler İsviçre’deki mültecilerin koşullarını iyileştirmek ve haklarımızı kabul ettirmek için buradayız. Ayağa kalkın ve bize katılın. Biz hepimiz bu toplumun bir parçasıyız ve geleceğimiz için sorumluyuz. Bu nedenle adaletsizliğe ve ayrımcılığa karşı savaşıyoruz.

Beklemek Sadece beklemek bizi hasta ediyor. Hiçbir şey yapmaya, çalışmaya veya okumaya hakkı olmayan bir insan giderek yok olmaktadır. Bekleyerek ve hiçbir şey yapmayarak bizler psikolojik olarak hasta oluyoruz.

Kamplar Kamplarda çok değişik insanlar yaşıyor. Değişik davranış özellikleriyle bir arada bulunmak hiç kolay değil. 4-6 arasındaki kişiler küçücük yatak odalarını paylaşıyorlar. Özel eşyalarımız güvende değil, çünkü odalar sürekli açık. Bizi kontrol ediyorlar ve bundan da gayet memnunlar.

Sınırdışılar İsviçre bizi sınırdışı ettiğinde hükümetlerimizi bizi ya öldürüyor ya da ömür boyu hapsediyor. Öyleyse haklarımız için ayağa kalkalım.

Eğitim Asgari derecede dil öğrenmemize izin verin ve bilgiye erişim hakkı tanıyın. Kökeninden, yaşından ve cinsiyetinden bağımsız olarak herkes için eğitim istiyoruz. İkamet izni olsun olmasın.

Çalışma Bizler genç ve enerji doluyuz. Bir meslek öğrenmek, çalışmak ve hayatta ilerlemek istiyoruz. Hayallerimiz var ve kendi kararımızı kendimizin almasına ihtiyaç duyuyoruz.

Kimlikler/Belgeler Hepimiz insanız. Kimlikler ve ikamet izinleri üzerinden kategorileştirilmeye ve ayrımcılığa karşıyız.

İltica ve Göç Nedenleri İsviçre ve Avrupa’nın politik, ekonomik ve ekolojik olarak geldiğimiz ülkeler üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Biz buradayız çünkü sizler ülkelerimizi yıkıma uğratıyorsunuz.

İnsan Hakları İnsan hakları insanların mağdur edilmesinden kaynaklanmakta, bu mağduriyetlerin azaltılmasını ve yok edilmesini hedeflemektedir. Mülteci hakları da insan haklarının bir parçası olup, insanların kendi ülkelerinde barış, demokrasi, özgürlükler içinde yaşayamamasından kaynaklanmıştır. Mültecilerin hakkına saygı insanlığa, insan haklarına saygıdır.